TİCARET HUKUKU

Esas Sermaye Kayıtlı Sermaye Sistemi Nedir?

Esas sermaye, anonim şirket esas sözleşmesinde taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi, kayıtlı sermaye ise sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren sermayeyi ifade eder. 

Kayıtlı sermaye sistemi şirketin sermaye artımında prosedür azaltan, işlem kolaylığı ve hız sağlayan bir müessesedir. Şirket genel kurulu tarafından belirlenen sermaye tavanına ulaşıncaya kadar yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımında serbestlik verilmektedir.

vergidosyasi.com

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.