Etiket: işyeri

El ilanları ve internet aracılıyla tanıtımı yapılmak suretiyle evde pişirilen yemeklerin satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda ve e-mail dilekçenizde, evinizde yaptığınız yemeklerin, el ilanları dağıtmak ve internet paylaşım sitelerinde resimlerini paylaşmak suretiyle tanıtımını yaparak müşterilerinize evinizden teslim veya şahsi aracınızla tarafınızca müşteriye teslim etmek suretiyle satmak istediğiniz, internette bir blog veya site açmadığınız belirtilerek, bu faaliyetiniz nedeniyle Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Özelge: Evde tasarlanan giysi, toka ve çeşitli aksesuarların internet ortamında ve doğrudan satışı halinde nasıl vergilendirileceği hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[37-2012/271]-2728         06/09/2012 Konu: Evde tasarlanan giysi, toka ve çeşitli aksesuarların internet ortamında ve doğrudan satışı halinde […]