BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız Denetim Ağı Nedir?

Bağımsız Denetim mevzuatı ve uygulamaları açısından Denetim Ağı: Bağımsız denetim kuruluşlarının veya denetim üstlenen bağımsız denetçilerin aralarında hukuki bir bağ olup olmadığına bakılmaksızın; kâr veya maliyet paylaşımını hedefleyen veya ortak bir mülkiyet, kontrol veya yönetimi, ortak kalite kontrol politikalarını ve süreçlerini, ortak bir iş stratejisini, ortak bir marka veya unvan kullanımını ya da mesleki kaynakların önemli bir kısmını ortaklaşa kullanmayı amaçlayan işbirliğine yönelik yapılanmayı ifade etmektedir. (1)

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.