VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Miras Bırakanın Bankalardaki Kiralık Kasalarının Açılması ve Muhteviyatının Tespit Usulü

Miras Bırakanın Bankalardaki Kiralık Kasalarının Açılması ve Muhteviyatının Tespit Usulü

Ölüm sonrasında, mirasçılarca miras bırakının bankalardaki kasasının açılmasında Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda öngörülen prosedüre uyulması gerekir. Söz konusu prosedür Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 17 inci maddesinde düzenlenmiştir. Madde metni aşağıdaki gibidir:

Veraset ve İntikal Vergisi

Bankalardaki Kiralık Kasalar Muhteviyatının Tespiti
Madde 23
Bankalar nezdindeki kiralık kasa sahiplerinden birinin ölümü halinde (Sulh hakimi tarafından yapılacak tespit hariç) vergi dairesinin selahiyetli bir memuru hazır bulunmadıkça kasanın açılmasına ve bu memur huzurunda tespit edilmedikçe muhteviyatının mirasçıları veya kanuni temsilcileri veya vekilleri tarafından alınmasına müsaade edemezler.