GELİR VERGİSİ

Özelge: Birden Fazla Çocuk İçin Engellilik İndiriminden Yararlanılabilir mi?

T.C.

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ

Defterdarlık Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı: 22202903-GV-3   15.02.2012

Konu: Bakmakla yükümlü olunan engelli iki çocuk için engellilik indiriminden faydalanıp faydalanamayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile %70 ile %83 olmak üzere iki adet özürlü çocuğunuz bulunduğu, sakatlık indiriminin her iki çocuğunuza uygulanıp uygulanmayacağı ve maaş haricinde almış olduğunuz ikramiyeden de bu indirimden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun;

31’inci maddesinde; “Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

Sakatlık indirimi; (01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere)

– Birinci derece sakatlar için 700,00 TL.

– İkinci derece sakatlar için 350,00 TL.

– Üçüncü derece sakatlar için 170,00 TL.dir.”

89 uncu maddesinin 3 üncü bendinde, “Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır)”

hükümlerine yer verilmiştir.

Ayrıca 24.09.1998 tarihli ve 23473 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli ve Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve 222 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu tebliğin “Özürlü Hizmet Erbabı ile Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişi Bulunan Hizmet Erbabında Uygulama” başlıklı bölümünün son paragrafında, sakatlık indiriminden yararlanacak birden fazla kişinin bulunması halinde, bu hesaplamanın her biri için ayrı ayrı yapılacağı ve indirimin uygulanmasında toplu olarak dikkate alınacağı açıklanmıştır.

Buna göre; bakmakla yükümlü sıfatı ile iki özürlü çocuğunuza ilişkin usulüne uygun olarak alınarak Merkez Sağlık Kurulunun onayından geçecek olan raporlarda belirlenen çalışma gücü kayıp derecelerine göre hesaplanacak sakatlık indirim tutarları her bir çocuğunuz için ayrı ayrı hesaplanacak ve indirimin uygulanmasında bu tutarlar toplu olarak dikkate alınacaktır.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, “ücret, işverene tabi ve belirli işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsilat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belirli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez…” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca, kurumunuzdan almış olduğunuz maaş ve ikramiyeler Gelir Vergisi Kanunu yönünden ücret olarak değerlendirildiğinden bu gelirler nedeniyle sakatlık indiriminden de faydalanılması gerekir. Ancak, aylık dönemler itibariyle yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi sırasında, sakatlık indiriminin aylık ücret matrahını aşan kısmı için herhangi bir vergi iadesi yapılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s