KAVRAMLAR

Teminat Mektubu Nedir?

Teminat Mektubu Nedir?

Teminat mektubu; bankaların, yurt içinde ya da yurt dışında bulunan müşterileri lehine, bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi gibi konularda muhatap kuruluşlara veya kişilere hitaben verdikleri, söz konusu yüklenimin (taahhüdün) yerine getirilmemesi hâlinde, ilk yazılı talepte mektup tutarının kayıtsız şartsız ödenmesi taahhüdünü içeren garanti sözleşmesi niteliğindeki belgelerdir.(1) 

Teminat mektubu ile garanti veren banka, lehtarın fiilini taahhüt etmemekte, fakat bu fiil yerine getirilmediği takdirde, garanti alana (muhatap) teminat mektubunda belirtilen tutar kadar ödeme yapmayı garanti etmektedir.(2)

Teminat Mektubu Çeşitleri

Vadelerine göre mektup türleri süreli ve süresiz olmak üzere ikiye ayrılır.

Süreli veya vadeli teminat mektupları vade içerir ve teminat mektubunda yazılı süre içinde tazmin talebinde bulunulmadığı durumda teminat mektubunun hükümsüz olacağına dair ibare bulunur.

KDV İadesi İçin Vergi Dairesine Verilen Süresiz Kesin Teminat Mektubu Örneği:

Kesin Teminat Mektubu örneği vergi iadesi için vergi dairesine verilmek üzere

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.