GENEL

Kredi Garanti Fonu (KGF) Nedir?

Kredi Garanti Fonu (KGF), teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olur. KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur.

17 Nisan 2020 tarihi itibariyle Kredi Garanti Fonu verileri, risk gelişimi, pazar payı, toplam kredi büyüklüğü, tazmin kullandırım oranı, kredilerin kobi ve kobi dışı dağılımı ve diğer veriler aşağıdaki gibidir:

kredi garanti fonu vergi bülteni 17 nisan 2020

Categories: GENEL

Tagged as: ,

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.