KAVRAMLAR

VERGİNİN FONKSİYONLARI

Verginin en temel fonksiyonu, kamu giderlerini karşılamaktır. Verginin bu fonksiyonu, verginin mali (fiskal) fonksiyonu veya verginin geleneksel fonksiyonu olarak da isimlendirilir.

Ancak toplumsal ve ekonomik yapının gelişmesi ile birlikte verginin tek fonksiyonu mali olmaktan çıkmıştır. Vergiler, devletin toplumsal ve ekonomik hayata müdahalesinde önemli bir araç haline gelmiştir. Verginin mali fonksiyonu dışındaki, sosyal ve ekonomik sonuçlar doğuran fonksiyonuna ekstra fiskal fonksiyon denilmektedir. Bu fonksiyon verginin gayri mali fonksiyonları olarak da isimlendirilir.

Verginin fonksiyon ve amacına göre vergiler; “mali amaçlı vergi” ve “politika amaçlı vergi” olarak da isimlendirilir. Ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak için vergi aracının kullanılması durumunda “müdahaleci vergi” kavramı da kullanılmaktadır.

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.