MUHASEBE AKADEMİ

ORAN ANALİZİNDE KULLANILAN ORANLARIN LİSTESİ

İşletmelerin değerlendirmesinde kullanılan analiz yöntemlerinden birisi oran analizidir. Oran analizinde kullanılan oranların listesi aşağıda sunulmuştur.

LİKİDİTE ORANLARI
Cari Oran
Asit-Test Oranı
Nakit Oranı
Net İşletme Sermayesinin Toplam Varlıklara Oranı
Devamlı Sermayenin Bağımlılığı Oranı
Stok Bağımlılık Oranı
MALİ YAPI ANALİZİNDE KULLANILAN ORANLAR
Finansal Kaldıraç Oranı
Özsermayenin Aktif Toplamına Oranı
Finansman Oranı
Borçların Maddi Özvarlığa Oranı
Borç Özsermaye Oranı
Net Borç Özsermaye Oranı
Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı
Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı
Toplam Yabancı Kaynakların Toplam Varlıklara Oranı
İç Kaynaklar (Otofinansman) Oranı
Faiz Karşılama Oranı
Duran Varlıkların Özsermaye Toplamına Oranı
Duran Varlıkların Devamlı Sermayeye Oranı
Maddi Duran Varlıkların Özsermaye Toplamına Oranı
Maddi Duran Varlıkların Maddi Özvarlık Toplamına Oranı
VARLIKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
Maddi Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
Dönen Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
Duran Varlıkların Dönen Varlıklara Oranı
FAALİYET ORANLARI
STOK DEVİR HIZI
Ticari Mal Devir Hızı
Mamul Devir Hızı
STOKTA BEKLEME SÜRESİ
Ticari Malın Stokta Bekleme Süresi
Mamulun Stokta Bekleme Süresi
Alacak Devir Hızı
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi
Ticari Borç Devir Hızı
Ortalama Ticari Borç Ödeme Süresi
Hazır Değerler Devir Hızı
Dönen Varlık Devir Hızı
Duran Varlık Devir Hızı
Maddi Duran Varlık Devir Hızı
Toplam Varlıklar Devir Hızı
Özsermaye Devir Hızı
KARLILIK ORANLARI
Brüt Kar Marjı
Faaliyet Karı Oranı
Olağan Kar Oranı
Vergi Öncesi Kar Oranı
Vergi Sonrası Kar Oranı
Faaliyet Giderleri Oranı
Satışların Maliyeti Oranı
Özsermaye Karlılığı
Faaliyet Karının Toplam Varlıklara Oranı
Vergi Öncesi Karın Özsermayeye Oranı
Vergi Öncesi Karın Toplam Kaynaklara Oranı
Vergi Sonrası Karın Toplam Varlıklara Oranı

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.