GENEL

KESİN MİZAN

Kesin Mizan

HESAP KODU HESAP ADI BORÇ TOPLAMI ALACAK TOPLAMI BORÇ KALANI ALACAK KALANI
100 KASA
101 ALINAN ÇEKLER
102 BANKALAR
103 VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMRİ (-)
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER
110 HİSSE SENETLERİ
111 ÖZEL KESİM TAHVİL SNT.VE BONO.
112 KAMU KESİMİ TAHVİL SNT.VE BONO
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER
119 MENKUL KIY.DEĞER DÜŞ.KAR.(-)
120 ALICILAR
121 ALACAK SENETLERİ
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
124 KAZANILMAMIŞ FİN.KİRA.FZ.GL(-)
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
129 ŞÜPHELİ TİC.AL. KARŞIĞI (-)
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
135 PERSONELDEN ALACAKLAR
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
137 DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-)
138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR
139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ.(-)
150 İLK MADDE VE MALZEME
151 YARI MAMULLER – ÜRETİM
152 MAMULLER
153 TİCARİ MALLAR
157 DİĞER STOKLAR
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.(-)
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
170 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET
171 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET
172 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET
173 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET
174 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET
175 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET
176 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET
177 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET
178 YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES
179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
181 GELİR TAHAKKUKLARI
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ
191 İNDİRİLECEK KDV
192 DİĞER KDV
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR
195 İŞ AVANSLARI
196 PERSONEL AVANSLARI
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR
199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KRŞ. (-)
220 ALICILAR
221 ALACAK SENETLERİ
222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
224 KAZANILMAMIŞ FİN.KİRA.FZ.GL(-)
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
229 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)
231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
235 PERSONELDEN ALACAKLAR
236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
237 DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-)
239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ. (-)
240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER
241 BAĞLI MEN.KIY.DEĞ. DÜŞ.KAR.(-)
242 İŞTİRAKLER
243 İŞTİRAKLERE SERM.TAAHHÜT. (-)
244 İŞT.SERM.PAY.DEĞ.DÜŞÜK.KRŞ.(-)
245 BAĞLI ORTAKLIKLAR
246 BAĞLI ORTAK.SER.TAAHHUTLERİ(-)
247 BAĞ.ORT.SER.PAY.DEĞ.DÜŞ.KRŞ(-)
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
249 DĞR.MALİ DURAN VARLIK.KRŞ. (-)
250 ARAZİ VE ARSALAR
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ
252 BİNALAR
253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR
254 TAŞITLAR
255 DEMİRBAŞLAR
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
259 VERİLEN AVANSLAR
260 HAKLAR
261 ŞEREFİYE
262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GIDER.
263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GIDER.
264 ÖZEL MALİYETLER
267 DİĞER.MADDİ OLM. DURAN VARLIK.
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
269 VERİLEN AVANSLAR
271 ARAMA GİDERLERİ
272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDER.
277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VAR.
278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
279 VERİLEN AVANSLAR
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
281 GELİR TAAHHUKLARI
291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLE. KDV
292 DİĞER KDV
293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOK.
294 ELD.ÇIK.STOK.VE MAD.DURAN VAR.
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FON
297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR
298 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-)
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
300 BANKA KREDİLERİ
301 FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR
302 ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-)
303 UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAİZ
304 TAHVİL ANAP.BORÇ TAK.VE FAİZ.
305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER
306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYM.
308 MENKUL KIYMET. İHRAÇ FARKI (-)
309 DİĞER MALİ BORÇLAR
320 SATICILAR
321 BORÇ SENETLERİ
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
331 ORTAKLARA BORÇLAR
332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR
333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
335 PERSONELE BORÇLAR
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
337 DİĞER BORÇ.SENET.REESKONTU (-)
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
349 ALINAN DİĞER AVANSLAR
350 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ
351 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ
352 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ
353 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ
354 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ
355 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ
356 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ
357 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ
358 YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ
368 VD.GEÇ.ER.VEYA TK.VR.VE DĞ.YÜK
369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
370 DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YÜK.KARŞ.
371 DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE YÜK (-)
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIĞI
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
381 GİDER TAHAKKUKLARI
391 HESAPLANAN KDV
392 DİĞER KDV
393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
399 DİĞER ÇEŞİTLİ YAB. KAYNAKLAR
400 BANKA KREDİLERİ
401 FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR
402 ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-)
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
407 ÇIKARILMIŞ DĞR.MENKUL KIYMET.
408 MENKUL KIYMET.İHRAÇ FARKI (-)
409 DİĞER MALİ BORÇLAR
420 SATICILAR
421 BORÇ SENETLERİ
422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
431 ORTAKLARA BORÇLAR
432 İŞTİRAKLERE BORÇLAR
433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REES. (-)
438 KAMUYA OL.ERT.VEYA TAKSIT.BORÇ
440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
449 ALINAN DİĞER AVANSLAR
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIK.
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
481 GİDER TAHAKKUKLARI
492 GEL.YIL.ERT.VEYA TERKİN ED.KDV
493 TESİSE KATILMA PAYLARI
499 Dİ.ÇEŞ.UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR
500 SERMAYE
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)
502 SERMAYE DÜZELT.OLUMLU FARKLARI
503 SERMAYE DÜZELT.OLUMSUZ FARKLARI (-)
520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ
521 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI
522 M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞ.
523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞER.ART.
529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
540 YASAL YEDEKLER
541 STATÜ YEDEKLERİ
542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
548 DİĞER KAR YEDEKLERİ
549 ÖZEL FONLAR
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
590 DÖNEM NET KARI
591 DÖNEM NET ZARARI (-)
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
601 YURT DIŞI SATIŞLAR
602 DİĞER GELİRLER
610 SATIŞTAN İADELER (-)
611 SATIŞ İSKONTOLARI (-)
612 DİĞER İNDİRİMLER (-)
620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)
621 SATILAN TİC.MALLAR MALİYETİ(-)
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD(-)
631 PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD. (-)
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİR.
641 BAĞLI ORT.TEMETTÜ GELİRLERİ
642 FAİZ GELİRLERİ
643 KOMİSYON GELİRLERİ
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
645 MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI
646 KAMBİYO KARLARI
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
648 ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR
653 KOMİSYON GİDERLERİ (-)
654 KARŞILIK GİDERLERİ (-)
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARAR (-)
656 KAMBİYO ZARARLARI (-)
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)
658 ENFLASYON DÜZELT.ZARARLARI (-)
659 DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI
679 DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİD.VE ZAR(-)
681 ÖNCEKİ DÖN.GİD.VE ZARARLARI(-)
689 DİĞER O.DIŞI GİD.VE ZARAR.(-)
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
691 D.K.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-)
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
697 YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI
700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS
701 MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HS
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GD
711 DİREKT İLK MAD.VE MAL.YANS.
712 DİREKT İLK MAD.VE MAL.FİAT FAR
713 DİREKT İLK MAD.VE MAL.MİK.FAR.
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
721 DİREKT İŞÇİLİK GİD.YANSIT.HES.
722 DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI
723 DİREKT İŞÇİLİK SÜRE FARKLARI
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
731 GENEL ÜRETİM GİD.YANSITMA HES.
732 GENEL ÜRETİM GİD.BÜTÇE FARK.
733 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VER.FRK
734 GENEL ÜRETİM GİD.KAPASİTE FRK.
740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
741 HİZMET ÜRETİM MAL.YAN.HES.
742 HİZMET ÜRET.MAL.FARK HESAPLARI
750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER.
751 ARAŞ.VE GELİŞ.GİD.YANS.HESABI
752 ARAŞ.VE GELİŞ.GİDER FARKLARI
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
761 PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD.YANSITMA HS
762 PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD.FARK HESABI
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
771 GEN.YÖN.GİD.YANSITMA HESABI
772 GENEL YÖNETİM GİD.FARKLARI HS.
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI
782 FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI
790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
793 DIŞ. SAĞL. FAYDA VE HİZMETLER
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER
795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR
796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYL.
797 FİNANSMAN GİDERLERİ
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HES.
799 ÜRETİM MALİYET HESABI

Categories: GENEL

Tagged as:

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.