GENEL

Süresinde Beyan Edilmeyen Ancak Vergi İncelemesi Raporuna Göre Ödenen KDV indirim konusu yapılabilir mi?

Konuya ilişkin Maliye Bakanlığının, 21596 Sayılı ve 20.04.1995 Tarihli Özelgesi;

“ … Olayda sehven sorumlu sıfatıyla süresinde beyan edilmeyen ancak vergi inceleme raporuna göre ödenen katma değer vergisi, adı geçen mükellef açısından yüklenilen katma değer vergisi niteliğinde bulunmaktadır.

Bu çerçevede, Kanun’un 29/4. maddesinin verdiği yetkiye istinaden vergi inceleme raporu uyarınca ödenen katma değer vergisinin ödemesinin yapıldığı dönem hesapları ile bağlantı kurularak aynı dönem beyannamesinde genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılması uygun görülmüştür.”

Categories: GENEL, KDV iade

Tagged as: , ,

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.