VERGİ USUL

AYM Kararı: Uzun Süren İdari Yargılama “Adil Yargılanma Hakkının İhlalidir.”

Aşağıda künyesi verilen Bireysel Başvuru hakkındaki kararda Anayasa Mahkemesi uzun süren idari yargılamanın “Adil Yargılanma Hakkının İhlali” olduğu ve ilgiliye tazminat ödenmesi gerektiği yönünde karar vermiştir:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

SITKI TATAR BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2018/37884)

Karar Tarihi: 8/7/2020

Sıtkı TATAR Başvurusuna ilişkin AYM Karar metni aşağıdaki gibidir: 

 

Categories: VERGİ USUL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.