GENEL

ADALET, İYİ YÖNETİM ÖZLÜ SÖZLER

Beylik iyi bir şeydir, fakat daha iyi olan töredir; /

Ve onu doğru uygulamak gerekir…

Halkın içinde yükselip ikbale eren insan, /

Halka hep iyi kanunlar koymalıdır…

Hangi bey memlekette adil kanun koyduysa, /

O memleketini düzenlemiş ve gününü aydınlatmıştır…

Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip (1017-1085, Türk düşünürü)


“Adalet nedir? Bir şeyi yerli yerine koymaktır.

Adaletsizlik nedir? Bir şeyi layık olmadığı yere koymaktır.”

Mevlana (ö. 672/1273, mutasavvıf, alim ve şair)


“Ben hukuka (töreye) uyan biriyim, hukuk dışına çıkan biri değil. Öyleyse görevimi yollu yolunda

(iyi) yaparsam, bana yardım ediniz. Yanlış hareket edersem, bana doğru yolu gösteriniz.”

Hz. Ebubekir (ö. 13/634, Birinci İslam Halifesi)


“Adaleti yerine getirmekle yükümlü olanlar Kendi sevgi ve nefretine tabi olmamalıdır. Tarafsızlık adaletin ilk mihengidir.”

Kelile ve Dimne, Beydeba (Hint alimi)


“İdare etmek dürüstlük demektir. Sen doğru yönetirsen yanlış olmaya kimse cesaret edemez.”

Konfüçyüs (MÖ 551 – 479 ,Çinli filozof, eğitimci ve yazar)


Ey oğul! Beysin…

Bundan sonra öfke bize; uysallık sana.

Güceniklik bize; gönül almak sana.

Suçlamak bize; katlanmak sana.

Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana.

Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana.

Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana…

Şeyh Edebali’nin (ö. 726/1326, ilk Osmanlı kadısı ve mutasavvıf) Osman Gazi’ye Nasihati


“Bilgi ve adalete dayanan yönetim insanları mutlu eder.”

Şeyh Sadi-i Şirazi (1210 – 1291, Fars şairi ve İslam âlimi)


“Liyakatli yöneticiler olmadan devlet yönetilemez.

Liyakatli yöneticiler iyilik yapmadıkça liyakatli olmazlar.

Mülk olmadan iyilik yapılamaz.

Adalet olmadıkça da mülk elde edilemez.”

Maverdi (974 – 1058, Fıkıh ve tefsir alimi)


“Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da.”

Orhan Gazi (ö. 763/1362, Osmanlı Hükümdarı)


“Adalet, devletin orta direğidir; çünkü siyasal topluluğun temeli hak’tır ve hak neyin adaletli olduğuna karar vermenin ayracıdır.”

Aristo (M.Ö. 384-322, Yunan filozofu)


Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.