GENEL

Kurumlar Vergisinde Minimum Küresel Oran

Ülkeler arasındaki vergi rekabeti özellikle çok uluslu şirketlerle birlikte ayrı bir boyut kazanmıştır. Vergi cennetleri tarafından çok düşük oranlı kurumlar vergisi uygulaması bazı çok uluslu şirketlerin merkezlerini vergi cennetlerine taşımasına veya bazı operasyonlarını vergi cennetleri üzerinden yapmasına neden olmuştur.

OECD zararlı vergi rekabetine yol açan vergi cennetleri ile ilgili yaptırım politikaları gündeme getirmiştir. Ancak, 2021 yılı Haziran ayında toplanan G7 (Group of Seven) zirvesinde kurum kazançları için küresel minimum kurumlar vergisi oranı getirilmesinde karar birliğine varılması vergi cennetlerinin sonunu getirecek gibi gözüküyor.

Kurumlar vergisi için küresel minimum vergi oranı ile birlikte, ülkelerin kurumlar vergisinde dibe doğru yarış (race to bottom) uygulamalarını da oldukça sınırlayacaktır. Çünkü kurumlar vergisi için minimum oran olarak %15 dillendirilmektedir. Dolayısıyla yarışta ulaşılabilecek dip nokta %15 ile sınırlı olacaktır. Tabi ülkelerin kanuni vergi oranını teşvik, indirim ve istisnalar ile aşağı çekebilmeleri ve fiili kurumlar vergisi oranı üzerinden rekabete devam etmeleri söz konusu olabilecektir. G7 ülkelerinin bu konuda da bir çözüm üzerinde çalışmaları muhtemeldir.

Konuya ilişkin haber linkleri:

https://www.euronews.com/next/2021/06/05/the-g7-has-agreed-to-set-a-global-minimum-tax-rate-what-does-it-mean-and-how-will-it-work

https://www.reuters.com/business/g7-nations-near-historic-deal-taxing-multinationals-2021-06-05/

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.