KDV iade

2022 Yılı İndirimli İşlemler Nedeniyle İade Yapılmayacak KDV Tutarı Sınırı

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 21.12.2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV tebliği (KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 39)) ile 2022 yılı için 25.700 TL olarak belirlenmiştir.

Yıllar itibariyle indirimli orana tabi işlemlerde iade konusu yapılmayacak sınırlar:

 • 2006 10.000 TL
 • 2007 10.800 TL
 • 2008 11.600 TL
 • 2009 13.000 TL
 • 2010 13.300 TL
 • 2011 14,300 TL
 • 2012 15.800 TL
 • 2013 17.000 TL
 • 2014 17.700 TL
 • 2015 19.500 TL
 • 2016 20.600 TL
 • 2017 10.000 TL
 • 2018 11.400 TL
 • 2019 14.100 TL
 • 2020 17.300 TL
 • 2021 18.900 TL
 • 2022 25.700 TL

Categories: KDV iade

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.