BÜTÇE

Bütçe Dengesi Nedir?

Bütçe dengesi, bütçeye konulan harcama yetkisi (ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki farkı ifade eder. Bütçe gelirlerinin bütçe giderlerinden fazla olması durumu bütçe fazlasını, tersi durum ise bütçe açığını gösterir.

Örneğin 2022 yılı bütçe dengesi 278,4 milyar lira bütçe açığı olarak öngörülmüştür.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.