DIŞ TİCARET

Dış Ticaret Haddi Nedir?

Dış Ticaret Hadleri (Terms of trade): İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranıdır. Dış ticaret haddinin 100’ün üzerinde bulunması, dış ticarete konu malların ihracat fiyatlarının ithalat fiyatlarına göre daha yüksek olduğunu gösterir. Başka bir deyişle dış ticaret haddinin 100 ün üzerinde olması ihracatçı ülkenin lehine, 100’ün altında olması ise ülkenin aleyhinedir. Dış ticaret haddinin 100’ün altında olduğu durumda ülke ucuza ihraç edip pahalıya ithal etmektedir.

Aşağıda 2022 yılı Mayıs ayında yayımlanmış dış ticaret verileri yer almaktadır:

Yukarıdaki verilere göre son dönemde Türkiye’nin dış ticaret hadleri aleyhe çalışmaktadır.

Birim değer endeksleri TÜİK tarafından hesaplanmaktadır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.