AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI

MASAK ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM İSTATİSTİKLERİ

Aklama ve Terörün Finansmanı kapsamında yükümlü olarak belirlenen kurum, kuruluş ve kişilerin aklama ve terörün finansmanı ile ilgili olduğundan şüphelendikleri işlemleri MASAK’a bildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu bildirimler Şüpheli işlem bildirimi olarak isimlendirilmektedir.

2021 sonu itibariyle Şüpheli İşlem Bildirim İstatistikleri aşağıdaki gibidir.

MASAK’a yapılan şüpheli işlem ve diğer bildirim sayıları.
ŞİB Sayılarının Aklama ve Terörün Finansmanı Açısından Dağılımı
Şüpheli İşlem Bildirimlerinin Yükümlü Grupları İtibariyle Dağılımı

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.