Etiket: 295 nolu hesabın işleyişi

295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

İzleyen yıldan sonraki yıllarda indirim konusu yapılabilecek olan peşin ödenen vergi ve fonların izlendiği hesaptır.

İçinde bulunulan dönemin kazancı üzerinden hesaplanacak vergi ve fon payından mahsup edilecek peşin ödenen vergi ve fon payları 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar hesabında izlenir. Buna karşılık, içinde bulunulan yılı izleyen yıl ve sonraki yıllar kazancına ilişkin vergiden mahsup edilebilecek vergi ve fon payları 295 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar hesabında takip edilir.