Etiket: esnaf muaflığı

Özelge: Bazı El İşi ve Sanatlarının Esnaf Muaflığı Kapsamına Girip Girmediği Hakkında

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kumaş, çömlek ve taş üzerine yapılan resim çalışması, tel ve levhaları şekillendirerek takı ve obje yapımı, iğne oyası, yazma kenarı, çeşitli örtü ve Türk işi sanatı çalışmaları yaptığınız ve bu çalışmalarınızın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından eser olarak kabul edildiği belirtilerek, söz konusu çalışmalarınızdan dolayı, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan esnaf muaflığından veya aynı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan serbest meslek kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Özelge: Evde kâğıt telkâriden yapılan ev dekorasyon ürünlerinin internette sergilenmesinde vergilendirme durumu hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, evinizde hiçbir yardım almadan el emeği ile Türkçe adı kâğıt telkâri olan renkli kâğıt şeritlerden özel tığ ile kıvırıp şekil vermek suretiyle tablolar veya ev dekorasyon ürünleri yaptığınız belirtilerek, bu faaliyetiniz nedeniyle esnaf vergi muafiyeti belgesi alıp alamayacağınız ile bu belgeyi almanız durumunda sosyal medyada kendinize ait bir sayfa açıp ürünlerinizi sergilemenin mümkün olup olmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

El ilanları ve internet aracılıyla tanıtımı yapılmak suretiyle evde pişirilen yemeklerin satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda ve e-mail dilekçenizde, evinizde yaptığınız yemeklerin, el ilanları dağıtmak ve internet paylaşım sitelerinde resimlerini paylaşmak suretiyle tanıtımını yaparak müşterilerinize evinizden teslim veya şahsi aracınızla tarafınızca müşteriye teslim etmek suretiyle satmak istediğiniz, internette bir blog veya site açmadığınız belirtilerek, bu faaliyetiniz nedeniyle Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

İNTERNET ESNAF MUAFLIĞI İLE MÜKELLEFİYET ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ OLMAKTAN ÇIKTI.

Gelir İdaresi, esnaf muaflığı kapsamına girebilecek türdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan ürünlerin internet ortamı kullanılarak satılması durumunda ilgili kişilerin esnaf muaflığından yararlanamayacağı yönünde görüş vermekte idi. İdare bu tür görüşlerde, Vergi Usul Kanununda yer alan “İşyeri” tanımını çok geniş yorumlamakta idi. İnternet ortamının yararlanıldığı her durumda, esnaf muaflığı için gerekli şart olan “İŞYERİ AÇMAKSIZIN” şartının ihlal edildiği gerekçesi ile ilgililerin esnaf muaflığından yararlanamayacağı yönünde yorum yapılmakta idi. 

7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı yumuşatıcı düzenlemeler yapıldı. Buna göre, internet veya diğer elektronik ortamların kullanımı tek başına esnaf muaflığının kaybına neden olmayacak. Esnaf muaflığına ilişkin diğer şartları taşıyanların yıl için satış tutarı brüt asgari ücretin yıllık toplamını aşmıyorsa internet veya diğer elektronik ortamları kullanmaları artık esnaf muaflığının kaybı anlamına gelmeyecek. 

Esnaf vergi muafiyeti belgesi

Esnaf vergi muafiyeti belgesi nedir? Esnaf muaflığına ilişkin şartları topluca taşıyanlara talep etmeleri halinde vergi dairelerince  “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi“  verilir. Esnaf vergi muafiyeti belgesini nasıl  ve nereden alınır? Belgeyi almak isteyenlerin, esnaf vergi […]