Etiket: gayrimenkul sermaye iradı

Götürü Giderin %25 ten %15 e İndirilmesine İlişkin Açıklama Yapan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:300) yayımlandı.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 300
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesiyle yapılan düzenlemeye istinaden, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü giderin, hasılatın % 15’i olarak belirlenmesine yönelik hususları açıklamaktadır.

Özelge: Dar Mükellefin Mesken kira gelirleri dolayısıyla verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesine, tevkifata tabi işyeri kira gelirlerinin dâhil edilip edilmeyeceği

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-120[86-2016/54]-102555 28.07.2016 Tarih: 28/07/2016 Konu : Dar mükellefin gayrimenkul sermaye iradı beyanı  İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçede; … tarafından […]