Tag: gayrimenkul sermaye iradı

Özelge: Petrol Dağıtım Şirketine İntifa Hakkı Devrinden Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı   : B.07.1.GİB.0.03.41/4131                                                          24.08.2006 – 66589 Konu : ……………… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA  (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) İlgi : ……………… tarihli ve ……………… sayılı yazınız. İlgide kayıtlı […]

 Özelge: İntifa Hakkı Bedelinin Vergilendirilmesi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı: B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-70-6-644     20/10/2010 Konu: İntifa hakkı bedelinin vergilendirilmesi İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün gayrimenkul sermaye […]

Özelge: Alt Kiracının Yapacağı Kira Ödemelerinde Tevkifat Yapılıp Yapılmyacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından alt kiracı olarak …. ‘ten kiralanan bağımsız bölümün sahibinin …. olmadığı ve …. tarafından asıl mülk sahibinden kiralanan yerin bir kısmının kafeterya-restoran işletmek amacıyla işyeri olarak kullandığı, mülk sahibine yapmakta olduğu kira ödemelerinde Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında tevkifat uygulandığı belirtilerek, Şirketiniz tarafından …. ‘ten kiralanan bağımsız bölümle ilgili olmak üzere kira karşılığı elde edilecek gelirin ticari kazanç olarak mı yoksa gayrimenkul sermaye iradı olarak mı değerlendirileceği, yapılacak kira ödemelerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı ve katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

Götürü Giderin %25 ten %15 e İndirilmesine İlişkin Açıklama Yapan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:300) yayımlandı.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 300
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesiyle yapılan düzenlemeye istinaden, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü giderin, hasılatın % 15’i olarak belirlenmesine yönelik hususları açıklamaktadır.