Etiket: okul aile birliğine bağış indirim konusu

Özelge: Okul Aile Birliklerine Yapılan Bağış İndirim Konusu Yapılabilir mi?

Aşağıdaki özelgede, okul aile birliklerine yapılan bağışın indirim konusu yapılıp yapılamayacağına ilişkin vergi idaresinin açıklamaları yer almaktadır. 

Vergi idaresi; okul aile birlikleri Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları arasında ve kamu yararına çalışan dernek veya Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf kapsamında yer almadığından, … Okul Aile Birliğine yapmış olduğunuz nakdi bağışın beyan edilen gelirinizden indirimi mümkün bulunmadığı yönünde görüş vermiştir.