Etiket: özel amaçlı şirket

Özelge: Şehir hastanelerinin bina ve ekipmanlarının aktifleştirilmesi ve yatırımın itfası

Aşağıdaki özelge Kamu özel işbirliği modeli çerçevesinde inşa edilen ve faaliyete başlayan şehir hastanelerinin bina ve ekipmanlarının aktifleştirilmesi ve yatırımın itfası ile ilgili olmakla birlikte, kamuoyunun gündemini işgal eden şehir hastane modelinde yatırımcının ne tür gelirler elde ettiği, kamu özel işbirliği modelinin nasıl işlediği, şehir hastanesinde devletin ödemeleri gibi konularda fikir vermesi açısından oldukça bilgilendiricidir.