Cezalar

Küçüklerin ve Kısıtlıların Ceza Muhatabı Olmadığı Haller

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU

“Küçüklerin ve Kısıtlıların Ceza Muhatabı Olmadığı Haller
Madde 332
Velayet ve vesayet altında bulunanlar veya işlerinin idaresi bir kayyıma tevdi edilmiş olanlar, kendilerine izafeten veli, vasi veya kayyımın vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden dolayı cezaya muhatap tutulmazlar. Bu hallerde cezanın muhatabı, veli, vasi veya kayyımdır.”