MÜKELLEF HAKLARI

Anayasanın “Vergi Ödevi” Maddesi ve Vergileme İlkeleri

Vergi ödevi, Anayasanın “Siyasi Haklar ve Ödevler” başlıklı bölümünde düzenlenmiştir. Kısa bir madde olmasına rağmen, vergilemenin temel ilkelerine yer vermiştir. Bunlar;

  • Mali güce göre vergileme
  • Verginin kamu giderlerini karşılamak üzere alınması,
  • Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı,
  • Maliye politikasında sosyal amaç
  • Vergilerin kanuniliği
  • Vergilere ilişkin düzenlemede idarenin sınırı

olarak sıralanabilir.

Anayasanın “Vergi Ödevi” Başlıklı 73 üncü maddesi aşağıdaki gibidir:

VI.

Vergi ödevi

Madde 73 – Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.