KATMA DEĞER VERGİSİ

Tavuk Yumurtasının Toptan ve Perakende Satışında KDV Oranı Kaçtır?

KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

2 Ocak 2020 tarihli ve 30996 sayılı (1. Mükerrer) Resmi Gazete’deMal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1994)” ile tavuk yumurtasının toptan ve perakende satışındaki KDV oranı farklılaştı. KDV oranlarında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli;

  • (I) sayılı listenin 3 üncü sırasının sonuna “tavuk yumurtası,” ibaresi eklenmiştir.

Bilindiği üzere 2007/13033 Sayılı Karar’ın 1 inci maddesinin 3 numaralı fıkrasında “(I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu nedenle 02.01.2020 tarihinden itibaren; 

  • Tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde KDV oranı %1’ indirilmiş;
  • Tavuk yumurtasının perakende teslimlerinde ise bu oran %8 olarak uygulanacaktır.

06.01.2020 

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.