BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız Denetçi Çalışma Kağıtlarını Kaç Yıl Saklamak Zorundadır?

Çalışma Kağıtları Kaç Yıl Saklanmalıdır?

Bağımsız Denetçinin denetim çalışmaları sırasında, toplanan denetim kanıtlarını ve denetim sürecini belgelendirmesi gerekmektedir. Bu belgelere çalışma kağıtları denir. Denetçi bu çalışma kağıtlarını daha sonra meydana gelebilecek anlaşmazlıkların çözümünde kanıt olarak kullanmak amacıyla saklamak zorundadır.

BDS 230 ile KKS 1’de, çalışma kâğıtlarını saklama süresinin Kamu Gözetim Kurumunun (KGK) belirlediği süreden kısa olamayacağı belirtilmiştir.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde denetim kuruluşlarının ticari defterlerini, düzenlenen denetim raporlarını elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dâhil olmak üzere denetim çalışmalarına ve kalite kontrol sistemine ilişkin her türlü belgeyi ekleriyle birlikte on yıl süreyle saklamak zorunda olduğu ve bu hükmün denetim üstlenen bağımsız denetçiler hakkında da uygulanacağı belirtilmektedir.

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.