BAĞIMSIZ DENETİM

BAĞIMSIZ DENETİMLE İLGİLİ KISALTMALAR LİSTESİ

AAOIFI : İslami Finans Kuruluşları İçin Muhasebe ve Denetim Kurumu,

BDS : Bağımsız Denetim Standardı,

BOBİ FRS : Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı,

FRS : Finansal Raporlama Standartları,

GDS : Güvence Denetim Standartları,

IFAC : Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu,

IFIAR : Uluslararası Bağımsız Denetim Otoriteleri Forumu,

IASB : Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu,

ISA : Uluslararası Denetim Standartları,

IFRS : Uluslararası Finansal Raporlama Standartları,

KGK : Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu,

KAYİK : Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar,

MMOU IFIAR : Çoklu Mutabakat Anlaşması,

MSUGT : Muhasebe Standartları Uygulama Genel Tebliği,

SBDS : Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı,

SMMM : Serbest Muhasebeci Mali Müşavir,

SPK : Sermaye Piyasası Kurulu,

TMS : Türkiye Muhasebe Standartları,

TDS : Türkiye Denetim Standartları,

TFRS : Türkiye Finansal Raporlama Standartları,

TTK : Türk Ticaret Kanunu,

UFRS : Uluslararası Finansal Raporlama Standartları,

UMS : Uluslararası Muhasebe Standartları,

UYAP : Ulusal Yargı Ağı Paylaşımı,

XBRL : Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili,

YMM : Yeminli Mali Müşavir,

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.