GENEL

KDV Beyan ve Ödeme Sürelerinin 28 Nisan 2020’ye Uzatılması Hakkında VUK Sirküleri No:129

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 21 Nisan 2020 tarihli ve 129 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığının 129 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.