GENEL

Vergi Suçu Raporu Nedir?

Vergi suçu raporu: Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesi kapsamındaki suçlar için düzenlenen raporu ifade eder.

Vergi kaçakçılık suçları ve cezaları VUK 359 uncu maddede düzenlenmiştir. Söz konusu maddede sayılan kaçakçılık hallerinden birinin mevcudiyeti halinde, ilgili vergi inceleme elemanı tarafından kaçakçılık suçu raporu tanzim edilmesi gerekir.

Rapor Değerlendirme Komisyonları, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenecek vergi suçu raporları için, raporların komisyonlara iletildiği tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde mütalaa verir.

Verilecek mütalaalarda suçun unsurlarıyla, fiil ile fail arasındaki ilişki değerlendirilir.

Yapılan incelemelerde, vergi inceleme raporlarının yanı sıra vergi suçu raporu da düzenlenmesinin söz konusu olduğu hallerde, vergi suçu raporları, ilgili komisyona vergi inceleme raporlarının değerlendirilmesinden sonra intikal ettirilir. Zamanaşımı veya ivedilik gibi durumlarda vergi suçu raporlarının ilgili oldukları raporlardan önce veya birlikte intikali de mümkündür.

 

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.