GENEL

İlgili Yılda Ayrılmayan Amortisman Sonraki Yıl Ayrılabilir mi?

Vergi Usul Kanununun 320 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında ise her yılın amortismanının ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabileceği, amortismanın her hangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamayacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla ilgili yılda ayrılmayan ve eksik ayrılan amortisman tutarının sonraki yıllarda ayrılması veya amortisman süresinin uzaması söz konusu değildir.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.