KATMA DEĞER VERGİSİ

Özelge: SAĞLIK KABİNİNDE VERİLEN HİZMETLERİN KDV ORANI

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

   
Sayı:45404237-130[I-19-306]-E.11428812.08.2020
Konu:Sağlık kabininde verilen hizmetin KDV oranı 
İlgi:27.11.2019 tarihli ve 594682 sayılı başvurunuz.

İlgide kayıtlı özelge başvuru formunda, Sağlık Bakanlığının izni doğrultusunda işletmekte olduğunuz sağlık kabininde verilen pansuman, enjeksiyon, serum takılması ve küçük cerrahi müdahale vb. sağlık hizmetlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırasında; “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil)ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri,” ibaresi yer almaktadır.

Buna göre, Sağlık Bakanlığından izin (sağlık kabini işletme/çalışma uygunluk belgesi) alınmak kaydıyla, işletmekte olduğunuz sağlık kabininde verilen pansuman, enjeksiyon, serum takılması, küçük cerrahi müdahale vb. sağlık hizmetlerinin 2007/13033 BKK eki (II) sayılı B/21 inci sırası kapsamında değerlendirilerek %8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.