ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ÖZGEÇMİŞLERİ

ONUR GÖK KİMDİR?

Onur GÖK

Genel Sekreter-Doğal Üye

Mesleki kariyerine 2011 yılında Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış ve yapılan yeterlik sınavında başarı göstererek 01.07.2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararname ile Vergi Müfettişliğine atanmıştır.

Eylül 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda idari görevde bulunmuştur. Bu süre içerisinde Kurul Başkanlığı bünyesinde Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu raportörlüğü yapmış ve ayrıca Kurul Başkanlığının “Mevzuat Birimi”nde görev almıştır.

Nisan 2018 tarihinde Bakanlık Makamı Oluru ile Vergi Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanmış olup, Mart 2019 tarihine kadar bu görevde bulunmuştur. Vergi Konseyi bünyesinde başta Gelir ve Kurumlar Vergisi Reformu Çalışmaları olmak üzere İstanbul Finans Merkezi Çalışmaları ve vergi reformu çalışmalarına, çalışma grubu üyesi olarak iştirak etmiştir.

Nisan 2019 tarihinde Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmış olup; halen bu görevini sürdürmektedir.
Vergi Müfettiş Yardımcıları, Gelir Uzmanları, Maliye Uzmanları, Defterdarlık Uzmanlarının temel eğitim, hizmet içi eğitim, yetki ve yeterlik eğitim programlarında eğitici, komisyon üyesi ve koordinatör olarak görev almıştır.

TÜRMOB tarafından yapılan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavını başarı ile tamamlayarak Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazanmıştır.
Vergi mevzuatı ve uygulamasına ilişkin olarak kaleme almış olduğu “Kurumlar Vergisi Revizyonu” ve “Gelir Vergisi Matrahının Tespiti ve Beyanı: Açıklama ve Örneklerle” başlıklı 2 adet kitabı bulunmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası kongrelerde yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

Mali hukuk ve ekonomi alanlarında yayın yapan hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri ile yine ekonomi, maliye, hukuk alanlarında yayın yapan internet sitelerinde yayımlanmış yazıları bulunmaktadır.

16.01.2020 tarihinde Vergi Konseyi Genel Sekreteri olarak atanmıştır.

İngilizce bilmekte olup; evlidir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.