BAĞIMSIZ DENETİM

Net Gerçekleşebilir Değer Nedir?

Bağımsız denetim çalışmaları sırasında sıklıkla duyulan bir kavram olan Net Gerçekleşebilir Değer nedir?

Net Gerçekleşebilir Değer: Olağan işletme faaliyetleri kapsamında tahmin edilen satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyetlerinin ve satışı gerçekleştirmek için gerekli olan tahmini maliyetlerin çıkarılmasıyla elde edilen tutardır.

Net gerçekleşebilir değer ile gerçeğe uygun değeri birbirinden ayırmak gerekir. Net Gerçekleşebilir Değer, işletmeye özgü bir değerken; gerçeğe uygun değer işletmeye özgü bir değer değildir. TMS 2- Stoklar standardına göre, stoklar üretimin belirli aşamalarında net gerçekleşebilir değer üzerinden ölçülür.

NGD = SF – TMM – TSG
NGD : Net Gerçekleşebilir Değer
SF : Satış Fiyatı
TMM: Tahmini Tamamlanma Maliyeti
TSG: Tahmini Satış

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.