MUHASEBE AKADEMİ

Binalarda Amortisman Oranı ve Faydalı Ömür

Bina türleri itibariyle binaların amortisman oranları, faydalı ömürleri aşağıda sunulmuştur:

No:Amortismana Tabi İktisadi KıymetlerFaydalı Ömür (Yıl)Normal Amortisman Oranıİlgili Genel Tebliğ
1.Binalar333
1.1.Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar  333
1.1.1.Beton, kargir, demir, çelik502,00%333
1.1.2.Yarı kargir, yarı ahşap (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil)333,03%333
1.1.3.Ahşap, kerpiç205,00%333
1.1.4.Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar156,66%333
1.1.5.Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar1010,00%333
1.1.6.Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri156,66%365
1.1.7.Sarnıç ve benzerleri502,00%333
1.1.8.Tanklar  333
1.1.8.1.İspirto ve benzeri tanklar156,66%333
1.1.8.2.Asit tankları, yakıt depolama tankları, reçine tankları1010,00%333
1.1.8.3.Diğer tanklar156,66%333
1.2.Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar  333
1.2.1.Beton, kargir, demir, çelik402,50%333
1.2.2.Yarı kargir254,00%333
1.2.3.Ahşap156,66%333
1.2.4.Kerpiç1010,00%333
1.2.5.Galip malzemesi saç, çinko, teneke1010,00%333
1.2.6.Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti ağırlıklı olarak  çelik civatalar ile monte edilmiş çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle kaplanmış demir konstrüksiyondan oluşan çadır niteliğinde inşa edilmiş yapılar) 425,00%389
1.3.Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler502,00%333
1.4.İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler502,00%333
1.5.Gergili membran sistemleri616,66%389
Binaların Amortisman Oranları ve Faydalı Ömürleri

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.