MALİYE BAKANLIĞI

Borçlanma Genel Müdürlüğü

Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçlanma Genel Müdürlüğü, devletin iç borçlanmasını yürütme; Devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetlerini çıkarma, satışını yapma, yaptırma, bunların satış miktarını, değerini, faizini belirleme ve bunlara ilişkin işlemleri yapma; Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından borçlu ve garantör sıfatıyla borç alma, bunlara ilişkin akit, garanti işlemleri ile temas ve müzakereleri yürütme; yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütme; devletin yükümlülüklerinin yönetimi amacıyla finansal piyasalarda işlem yapma; borçlanma ürün, politika, ilke ve stratejilerinin belirlenmesine ve borçlanma programlarının hazırlanmasına katkıda bulunma hizmetlerini yerine getirmektedir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.