GELİR VERGİSİ

2022 YILI GELİR VERGİSİ TARİFE CETVELİ

21.12.2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:317 ile 2022 yılı gelir vergisi tarife cetveli aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2022 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

32.000 TL’ye kadar          % 15

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası            % 20

170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL), fazlası   % 27

880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası      % 35

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası     % 40

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.