GİB

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI FİİLİ KADRO DURUMU

Gelir İdaresi Başkanlığının, 2021 yılında 669‟u (%1,8) merkezde, 35.795‟i (%98,2) ise taşra teşkilatında olmak üzere toplam 36.464 dolu kadrosu bulunmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Çalışan Sayıları

GİB Personelinin Unvanları İtibariyle Dağılımı

Bir Cevap Yazın