GENEL

Engelli Vergi İndirim Sistemi (EVİS)

Engelli Vergi İndirim Sistemi (EVİS) engellilerin vergi indirim sürecini kolaylaştıran bir sistemdir.

Engelli vatandaşların vergi indirimi ile ilgili işlemlerini elektronik ortamda takip etmesini sağlamak ve başvuruların daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak için geliştirilen Engelli Vergi İndirim Sisteminin, elektronik ortamda kullanıma açılmasıyla birlikte engelli vatandaşlara işlemlerini daha kısa sürede gerçekleştirme ve takip edebilme kolaylığı sağlanmıştır.

Mükelleflerin hastaneden almış oldukları Sağlık Kurulu Raporları idaremiz işlem birimlerinin erişimine açılarak e-rapor paylaşımı gerçekleştiğinde mükellef açısından rapor asıllarının noter tasdiki, kağıt ortamında iş süreci takibi ve süre kaybı gibi hususların minimum düzeye indirilmesi sağlanmış ve idare açısından sahtecilik ve bürokrasiyi ortadan kaldırarak iş sürecine hız kazandırılmıştır.

Kasım 2018 tarihinden itibaren İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden engelli vatandaşlara başvuru işlemleri açılmış olup, 2020 başından yıl sonuna kadar 6038 adet başvuru alınmıştır. EVİS 26/10/2020 tarihinde Ankara Vergi Dairesi Başkanlığında, 23/12/2020 tarihinde Kırıkkale, Kütahya ve Isparta Defterdarlığında pilot olarak açılmıştır. 8/2/2021 tarihinden itibaren ise tüm illerde engelli vatandaş başvuruları EVİS üzerinden Merkez Sağlık Kuruluna intikal ettirilmeye
başlanmıştır.

2022 yılı içinde alınan toplam 82.878 adet başvurunun 63.219’u EVİS üzerinden alınmış olup, bu başvuruların 60.478 adedi EVİS üzerinden olmak üzere toplam 79.592’si sonuçlandırılmıştır.

Kaynak: GİB 2022 yılı Faaliyet Raporu

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.