GELİR VERGİSİ

Esnaf vergi muafiyeti belgesi

Esnaf vergi muafiyeti belgesi nedir?

Esnaf muaflığına ilişkin şartları topluca taşıyanlara talep etmeleri halinde vergi dairelerince  Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi  verilir.

Esnaf vergi muafiyeti belgesini nasıl  ve nereden alınır?

Belgeyi almak isteyenlerin, esnaf vergi muafiyeti talebine ilişkin dilekçe ile varsa işyerlerinin, işyeri olmayanların ise ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.

ESNAF VERGİ MUAFİYET BELGESİ TALEP DİLEKÇESİNİ GELİR İDARESİNİN SİTESİ ÜZERİNDEN  DOLDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Esnaf muaflığından faydalananların söz konusu belgeyi almaları isteğe bağlı olup, belge alanlardan herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

Esnaf vergi muafiyeti belgesi talep edenlerin, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan şartları taşıdığının anlaşılması halinde vergi dairesi tarafından belge verilecektir. Ayrıca, vergi dairesince gerekli görülen durumlarda işyerinde veya faaliyetin yapıldığı yerde araştırma veya tespit yapılabileceği tabiidir.

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Süreli mi? Kay Yıl Geçerli?

Esnaf vergi muafiyeti belgesi düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl için geçerli olup bu sürenin sonunda vergi dairesine başvurularak yeni belge alınması mümkün bulunmaktadır. Üç yıllık süre içinde esnaf muaflığı şartlarınıkaybedenlerin, işi bırakanların veya kendi isteği ile muaflıktan çıkmak isteyenlerin esnaf vergi muafiyeti belgeleri vergi dairelerince iptal edilecektir. Belgesi iptal edilenlerin, esnaf muaflığına ilişkin şartları taşımaları halinde yeniden belge talebinde bulunmaları mümkündür.

Belgede Yazılacak Faaliyet Türleri

Esnaf vergi muafiyeti belgesine icra edilen faaliyetin türü olarak aşağıdaki bilgilerden biri yazılacaktır:

– Oturdukları evlerde el emeği ürün imali ve satışı (GVK Madde: 9/6),

– Hurda mal toplayıcılığı (GVK Madde: 9/7),

– Geleneksel meslek kolları (GVK Madde: 9/8),

– Seyyar milli piyango bileti satışı,

– 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kapıdan mal satışı,

– Diğer mal satışı,

– Diğer hizmet satışı (mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali dâhil).

Ayrıca, birden fazla faaliyetle iştigal edilmesi halinde, ağırlıklı olarak yapılan veya kişinin tercih ettiği faaliyet türü belgeye yazılacaktır.

08.04.2017

vergidosyasi.com

 

Kaynak: 

Gelir Vergisi Kanunu md. 9

283 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ