SOSYAL GÜVENLİK

4/A SİGORTALISININ BİRDEN FAZLA İŞYERİNDE ÇALIŞMASI

Sigortalı Kişi Birden Fazla İşyerinde Çalışabilir mi?

Sosyal güvenlik sistemimiz bir sigortalının aynı anda faklı statülerde sigortalı olmasına izin vermemektedir. Bunun anlamı bir kişi, aynı anda hem ticari faaliyet nedeniyle Bağ-Kur (4/B) sigortalısı, hem de çalışan olarak (4/A) sigortalı olamaz. Bu durum, “sosyal güvenliğin tekliği ilkesi” olarak isimlendirilmektedir.

Peki, bir işçi, aynı sosyal güvenlik statüsünde (4/a) birden fazla işyerinde çalışabilir mi? Örneğin, gündüz pizzacıda çalışan bir kişi, akşamları kapıcılık yaparsa hem pizzacı hem de ilgili apartman yönetimi ayrı ayrı bildirimde bulunup, sigorta primi mi yatıracaktır?Benzer şekilde, iki farklı markette part time çalışan bir kişi için iki işyeri de bildirimde bulunup, prim ödemesi yapacak mıdır?

Sosyal güvenlik mevzuatımızda buna engel bir durum yoktur. Kişi, bir işyerinde tam süreli, başka bir işyerinde süreli zamanlı (part-time) çalışabilir. Veya birden fazla işyerinde kısmi süreli çalışması mümkündür. Bir sigortalı birden fazla işverenin yanında hizmet akdine tabi olarak çalıştığı takdirde, ilgili çalışanın tüm işverenler tarafından sigortalı olarak SGK’ya bildirilmesi ve primlerinin ödemesi zorunludur. Başka bir işverenin yanıda sigortalı olmak, diğer işverinin sigorta bildirim ve prim yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Her bir işveren tüm sigortalılar için verdiği aylık prim ve hizmet belgesi ile çalıştırdığı sigortalıyı SGK’ ya bildirmek zorundadır.  Örneğin, iki ayrı işveren yanında çalışan bir kişi için, her iki işveren de diğer işverenin yanında çalışıp çalışmadığına bakmaksınız, normal sigortalılar için verdiği aylık prim ve hizmet bildirgesi ile çalışma günü ve sigorta primine esas kazançlarını SGK’ya bildirmekle yükümlüdür.

Başka bir işverenin yanında çalışan kişiyi çalıştıran işverenin bildirim yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumu, sigortasız işçi çalıştırma ile aynı tür müeyyidelerin uygulanması sonucunu doğurur.

BİRDEN FAZLA YERDE ÇALIŞANLARIN GÜN VE PRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, EMEKLİLİĞE VE EMEKLİLİK MAAŞINA ETKİSİ

Her bir işveren tarafından aylık prim ve hizmet bildirimlerine göre sigortalının çalışma gün ve sigorta primine esas kazancı SKG sistemine girer. Sistemde, sigortalı için birden fazla bildirim gözükür. Burada bildirim yapılan günler toplanır. Günler toplamı 30 günü aştığı takdirde prim günü 30 gün olarak dikkate alınır. Aynı şekilde sigortalının farklı işverenlerden aldığı ücretler toplanır. Sigortalılık işlemlerinde ilgili ay için alınan ücretlerin toplamı esas alınır. Ücretler toplamı sigorta prim tavanını aşıyorsa, tavanı aşan kısım dikkate alınmaz.

Yukarıdaki hesaplama sigortalıya emeklilik ve emeklilik maaşı açısından bazı avantajlar sağlar. Örneğin, tek işveren yanındaki çalışma günü sayısı 30 un altında ise, iki işverenin yanında çalışmak suretiyle bu sayı artar ve yeterli çalışma süresi varsa 30’a tamamlanır. 30’u aşan günler dikkate alınmaz. Aynı şekilde prime esas kazanç tutarı da artar. Bu iki durum da kişinin emeklilik maaşı bağlanma şartlarını ve maaşın miktarını doğrudan etkiler.

vergidosyasi.com

14.06.2017