Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi Kararı: Düzeltme beyannamesine İhtirazi Kayıt Konulabilir mi?

İhtirazi kayıt konusunda ayrıntılı bilgi için: “İhtirazi kayıt nedir? Usulüne Uygun İhtirazi Kayıt Nasıl Konulur?  İsimli çalışmamıza bakılabilir.

 

ÖZET:

Mükellef kanuni süresi geçtikten sonra düzeltme suretiyle verdiği beyannameye ihtirazi kayıt koymuş ve söz konusu beyannameye karşı dava açmıştır. İdare, beyan dönemi dışında verilen düzeltme beyannamelerine ihtirazi kayıt konulamayacağı ve beyannamenin dava konusu yapılamayacağını iddia etmiştir. Konu İtiraz Yolu ile Anayasa Mahkemesinin önüne gelmiştir.

Anayasa Mahkemesi konuyu 14/6/2017 Tarihli ve E: 2017/24, K: 2017/112 Sayılı Kararında incelemiştir[1].

Söz konusu kararda itirazın gerekçesi aşağıdaki gibidir:

“B- İtirazın Gerekçesi

  1. Başvuru kararında özetle, kanuni süresinde ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerine tahakkuk eden vergilere karşı dava açılabilmesine rağmen, itiraz konusu kural uyarınca beyan dönemi dışında verilen ve uygulamada düzeltme beyannamesi olarak bilinen beyannamelere karşı dava açılamayacağı, bu durumun kanun önünde eşitlik, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerine aykırı olduğu ve hak arama hürriyetini sınırlandırdığı belirtilerek kuralın, Anayasa’nın 2., 10., 13., ve 36. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.”

Anayasa Mahkemesi, kanuni süresi geçtikten sonra verilen düzeltme beyannamelerine ihtirazi kayıt konulup konulamayacağı, konulsa da dava konusu yapılıp yapılamayacağı hususunun yorum farklılıklarından kaynaklandığı, bu kapsamda Vergi Usul Kanununun “Dava Konusu” başlıklı 378 inci maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığı yönünde karar ihdas etmek suretiyle önüne gelen sorunu Anayasaya aykırı bulmamıştır.  Dolayısıyla, kanuni süresinden sonra verilen düzeltme beyannamesine ihtirazi kayıt konulamayacağı veya böyle bir kaydın dava hakkı tanımayacağı yönündeki idarenin görüşünü Anayasa’ya aykırı olarak değerlendirmemiştir.

Anayasa Mahkemesinin kararına erişmek için TIKLAYINIZ:

Yazının PDF Formatı için TIKLAYINIZ.

Dr. Hasan AYKIN

20.07.2017

 

NOT: Tüm hakları yazarına aittir. Yazar adı ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. AYNEN YAYIMLANAMAZ.

 

[1] Anayasa Mahkemesi Kararı; 19.07.2017 tarih ve 30128 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.