VERGİ AKADEMİ

Vergilerin Konularına Göre Sınıflandırılması: Gelir-Servet-Harcama Üzerinden Alınan Vergiler

Günümüzde en çok kullanılan ayrımlardan birisi de vergi matrahının niteliğine göre yapılan ayrımdır. Bu ayırıma göre, verginin matrahını gelirin oluşturması gelir üzerinden alınan vergileri (gelir/kazanç vergileri), vergi matrahının servetin oluşturması servet üzerinden alınan vergileri (servet vergileri), verginin matrahını harcamaların oluşturması ise harcamalar üzerinden alınan vergileri  (harcama vergileri) ortaya çıkarmaktadır.

  1. Gelir üzerinden alınan vergilere gelir ve kurumlar vergisi,
  2. Servet üzerinden alınan vergilere emlak, motorlu taşıtlar, veraset ve intikal vergisi,
  3. Harcamalar üzerinden alınan vergilere ise mal ve hizmetler üzerinden alınan katma değer vergisi

örnek olarak verilebilir.

Vergilerin konularına göre sınıflandırılması:

vergilerin konularına göre sınıflandırılması

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.