sahte fatura

Danıştay Kararı: Sahte Fatura İddiasında Fatura içeriği emtianın alınıp alınmadığı ve işin yürütülmesi için gerçekten ihtiyaç duyulup duyulmadığı yönünde bir inceleme yapılması Gerekir.

 

T.C.
DANIŞTAY
Dördüncü Dairesi
Esas No : 2012/8129
Karar No : 2016/575
Tarih : 18.02.2016

ÖZET : Vergi Mahkemesinin, takdir komisyonunca davacı şirketin iştigal konusu itibariyle emtia alımının gerçekliği, ölçüsü, elde edilen hasılat ve yapılan giderler karşılaştırılmak suretiyle fatura içeriği emtianın alınıp alınmadığı ve işin yürütülmesi için gerçekten ihtiyaç duyulup duyulmadığı yönünde bir inceleme yapılmak suretiyle gerçek durum ortaya konulmadan, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu ileri sürülen fatura miktarlarının tamamen maliyet olarak değerlendirilmesinde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle davanın kabulü yönünde verilen kararın onanmasına ilişkin.

İstemin Özeti: Davacı şirket adına, özel esaslara tabi mükellefler listesinde adı olan iki firmadan mal ve hizmet alımında bulunduğundan bahisle sevk edildiği takdir komisyonu tarafından takdir edilen matrahlar üzerinden 2006 dönemine ilişkin olarak yapılan vergi ziyaı cezalı Kurumlar Vergisi ve Kurumlar Geçici Vergisi tarhiyatlarının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. İstanbul 1.Vergi Mahkemesinin 31/05/2012 günlü ve E:2011/2175, K:2012/1233 sayılı kararıyla; takdir komisyonunca davacı şirketin iştigal konusu itibariyle emtia alımının gerçekliği, ölçüsü, elde edilen hasılat ve yapılan giderler karşılaştırılmak suretiyle fatura içeriği emtianın alınıp alınmadığı ve işin yürütülmesi için gerçekten ihtiyaç duyulup duyulmadığı yönünde bir inceleme yapılmak suretiyle gerçek durum ortaya konulmadan, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu ileri sürülen fatura miktarlarının tamamen maliyet olarak değerlendirilmesinde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Cevap verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

 

Bu nedenle, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, 18.02.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s