SOSYAL GÜVENLİK

2020 Yılının İlk Dönemi Kıdem Tazminatı Tavanı

01.01.2020 tarihinden itibaren, 2020 yılının ilk yarısında uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 6.730,15 TL olmuştur.

2020 Yılının İlk Döneminde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi

Tutarı (TL)

01.01.2020 – 30.06.2020

6.730,15 TL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.