KATMA DEĞER VERGİSİ

Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı Kaçtır?

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

01.10.2019 tarihli ve 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümüne 32 nci sıra eklenmiş olup bu sıra gereğince;

  • “Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler,
  • Vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları;
  • İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri

kapsamında verilen avukatlık hizmetlerine 02.10.2019 tarihinden itibaren %8 oranında KDV uygulanmaktadır.

Avukatlık hizmetlerinde indirimli (%8) KDV oranı yukarıda sayılan hizmetlerle sınırlıdır. Örneği, Tüketici Hakem Heyeti başvurusu ve bu başvuru sonucu başlatılan ilamlı ve ilamsız takip işlemlerine ilişkin olarak verilen avukatlık hizmetleri, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/32 nci sırası kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu hizmete genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.(1)

Vergidosyasi.com

Hasan AYKIN

30.09.2020

(1) Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 13.08.2020 tarih ve 84974990-130[KDV.1/İ-28-2019/95]-E.213856 sayılı özelgesi

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.