KATMA DEĞER VERGİSİ

Plastik Yüz Siperliklerinde KDV Oranı Kaçtır?

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

Plastikten mamul yüz siperliklerinin, ilgili BKK eki listeler kapsamında %1 veya %8 oranlı mallar arasında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, plastikten mamul yüz siperliklerinin ithal veya yurtiçi tesliminin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.(1)

30.09.2020

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

(1) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 13.08.2020 tarih ve 64597866-130-E.17489 sayılı özelgesi.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.