BSMV

Döviz Alımında Kambiyo Vergisi Binde 2’ye İndirildi.

7 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı kanunun 8. Maddesi ile binde bir olarak uygulanan Kambiyo Vergisi (BSMV) %100 artırılarak binde iki oranına yükseltildi. Ayrıca bu oranının yükseltildiği 7194 sayılı kanunun 8. Maddesinde Cumhurbaşkanına binde 2 olan bu yeni oranı on katına kadar artırma yetkisi verildi.

Cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanarak, 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin oranı binde 2’den yüzde 1’e yükseltilmiş idi.

30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı BKK eki Kararın eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilerek 30.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tekrar Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin oranı yüzde 1’den (binde 10) binde 2’ye indirilmiştir.

Categories: BSMV

Tagged as: , ,

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.