TİCARET HUKUKU

İşletme Türleri

Ekonomide, kaynakların kullanımını gerçekleştiren en somut birimler işletme adı verilen kuruluşlardır. İşletmeler, insanların ihtiyaçlarını gidermek yaşamlarını kolaylaştırmak için faaliyet gösteren kuruluşlardır. Mal ve hizmetin sunulduğu her yerde bir işletmenin varlığından söz edilebilir. İşletme, insan ihtiyaçlarının karşılamak üzere bilgi, insan, teknoloji, finansal kaynak vb. güncel üretim faktörlerini en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak öncelikle uzun dönemde kâr, süreklilik ve sosyal sorumluluk amaçlarını yerine getirmek, ekonomik mal ve hizmet üretmek için kurulmuş ekonomik birimlerdir.

İşletmelerin genelde kabul edilen amaçları;

 • Kâr sağlama
 • Topluma hizmet etme
 • İşletmenin yaşamını devam ettirme olarak sıralanabilir.

HUKUKİ ŞEKİLLERİ BAKIMINDAN İŞLETMELER

 • Özel İşletmeler
 • Kamu İşletmeleri
 • Yabancı Sermayeli İşletmeler

EKONOMİK ŞEKİLLERİ BAKIMINDAN İŞLETMELER

 • Mal Üreten İşletmeler
 • Ticaret İşletmeleri
 • Hizmet Üreten İşletmeler

İŞLEYİŞLERİ BAKIMINDAN İŞLETMELER

 • Tarım İşletmeleri
 • Sanayi İşletmeleri
 • İnşaat Sanayi ile Uğraşan İşletmeler
 • Ulaştırma ve İletişim İşletmeleri
 • Finans İşletmeleri
 • Serbest Meslek ve Diğer Hizmet İşletmeleri
 • Kiralama İşletmeleri

Kaynak: https://kisi.deu.edu.tr/bayram.kahraman/Girisimcilik_2_Isletme_Turleri.pdf

Categories: TİCARET HUKUKU

Tagged as:

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.