GENEL

Defter Değeri Nedir?

Defter değeri: Bir varlığın birikmiş amortisman (itfa) ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonra finansal tablolara yansıtıldığı tutarıdır.

Şirketin Defter Değeri nedir? Özellikle finans sektöründe muhasebe anlamında işletme varlıklarının tek tek defter değerleri yanında “Şirketin Defter Değeri” kavramı çoğunlukla kullanılır. Hatta defter değeri ile çoğu kez ilgili işletme veya şirketin defter değeri kastedilir.

Bir şirketin defter değeri, şirketin öz sermayesidir. Özkaynak olarak da isimlendirilen özsermaye, işletmeye ait tüm yükümlülüklerin işletme varlıklarından indirilmesi durumunda geriye kalan varlıklar üzerindeki haklardır.

Özsermaye ile sermaye arasındaki fark özsermaye ile ilgili daha fazla bilgi için TIKLAYINIZ.

Şirket değeri analizinde şirketin piyasa değeri ile defter değeri karşılaştırılır. Buradaki “piyasa değeri” ilgili şirketin hissesinin piyasada oluşan fiyatı ile toplam hisse sayısının çarpımı suretiyle bulunur.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.